Data

FN: Memory FEs: Cognizer; Content; Topic; 0 Наложилата се приватизационна практика(eng-30-00410247-n noun.act) е да се продава част(eng-30-01085098-n noun.act) от капитала(eng-30-13353607-n noun.possession) на инвеститор(eng-30-10216106-n noun.person) , знаете от списъка(eng-30-06481320-n noun.communication) , че това варира от 51(eng-30-13745420-n noun.quantity) до 70 на сто и някаква част(eng-30-01085098-n noun.act) , например до 20 на сто Прочетете повече…