Кампанията „Глухите деца можем всичко! Повярвай в нас!“ започва през месец ноември 2019 година и ще продължи до месец юни 2020. Целта на кампанията е да се създаде позитивна нагласа в обществото за възможностите на глухите деца, за значението на качественото образование и ролята му за пълноценното включване на децата.

Ще се проведат и интерактивни обучения в няколко столични училища, където ще се направи симулация на чуване през слухов апарат и имплант, урок по жестов език и предоставяне на информация за глухотата.

Подкрепете Академията и образованието на глухите деца:

Deaf Kids Fund към Фондация „Заслушай се“

PayPal deafkidsfund@zaslushaise.bg

Банкова сметка

Банка: ДСК

IBAN: BG47STSA93000026455897

Нашите продукти

Можете да ни подкрепите и като закупите нашите книжки с кауза от поредицата „Приключенията на Анди и Ая“. Повече подробности тук.


Кампанията се провежда с подкрепата на: