Една академия за образователни приключения

» Към Академията „Анди и Ая“

Академията “Анди и Ая” е създадена през 2017 година и основната й мисия е да бъде място, където децата развиват личния си потенциал, да се вдъхновят и да учат чрез преживяване и игра и не на последно място – придобият увереност и самочувствие. Нашата философия залага на това, че всяко дете е Вселена – затова използваме индивидуален подход в обучението, следваме темповете на децата и стимулираме силните им страни. Основната ни цел е да разработваме и прилагаме иновативни образователни подходи, които отчитат динамичните обществени процеси и съчетават развиване на комуникативните умения и логическото мислене, запознаване с изкуството и културата, използването на новите технологии.

Академията се управлява от Фондация „Силата на глухите деца“. Обучението в Академията се заплаща само частично от родителите (30-50% от таксата за обучение) и се субсидира от дарения и допълнителна търговска дейност – продукти с кауза на социалното предприятие „Deaf Kids Power“ към Фондацията. Събраните дарения и приходите от продукти с кауза се инвестират целево в развитието на Академията – привличане на допълнителни специалисти, подготовка и повишаване на квалификацията, разработване на нови методики и образователни курсове, закупуване на оборудване и помощни средства, разработване на образователни ресурси и материали, включително интерактивни онлайн материали, създаване на повече и по-разнообразни възможности за учене.

В момента в Академията се обучават над 40 деца – една част са на индивидуално обучение, а друга част посещават групови занятия. Груповите занятия в момента са в няколко възрастови групи – предучилищна (4-6 години), начален курс (1-4 клас) и прогимназиален курс (5-7 клас).

През първата 2017/18 учебна година в Академията се провеждаше обучение по 4 модула – български език, науки, социално-комуникативен тренинг и арт-терапия. През учебната 2018/19 година въведохме нови три модула – математика и логика, английски език и дигитални науки, последният от които се осъществява в партньорство с Телерик Академия. От 2019/20 година въвеждаме и жестов език.

„Децата трябва да бъдат учени как да мислят, не какво да мислят.“
Маргарет Мийд

» Към Академията „Анди и Ая“