» Към ПОРИВ: Платформа за образователни ресурси, иновации и вдъхновение

Новосъздадената онлайн платформа ПОРИВ: Платформа за образователни ресурси, иновации и вдъхновение има за цел да събира на едно място, да систематизира и да предоставя свободен достъп до разнообразни електронни ресурси за целите на образованието на глухите деца. Възможностите за приложението на ресурсите надхвърлят конкретната таргет група и обхващат широката общественост.

На платформата можете да намерите курсове и материали за обучение по български език, забавна математика, английски език, както и курсове с жестови материали – Разговорник по жестов език, речници с обяснения на жестов език. Достъпът до част от курсовете е напълно свободен и не изисква регистрация. За достъп до други курсове се изисква регистрация, която е безплатна, след като заявите желанието си към администратора на платформата.

» Към ПОРИВ: Платформа за образователни ресурси, иновации и вдъхновение