ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ – Социално-комуникативен тренинг за общуване с глухи деца

През декември 2020 година стартирахме проекта „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ“, който е финансиран от Фондация „Лъчезар Цоцорков“. Проектът ще се изпълнява в рамките на 12 месеца и с него си поставяме цел да работим за социално-комуникативно и психологическо въздействие с цел приобщаване на глухите деца в социалната среда.

Избраният подход адресира едновременно както нуждите на глухите деца, така и на чуващите деца в тяхното обкръжение, като цели информиране на децата, изграждане на взаимно доверие, създаване на безопасна среда за открито споделяне и обсъждане на проблемите, съвместни дейности. Макар и с фокус върху глухотата, обхватът на проекта ще включва и други комуникативни, езикови и познавателни дефицити, характерни за деца с различни типове увреждане. Проектът адресира и липсата на разбиране в обществото за проблемите на глухотата и другите комуникативни нарушения, за да подкрепя адекватно децата и семействата.

С проекта ще се спомогне за преодоляване на стигмата на глухотата и комуникативните проблеми чрез оказване на активна подкрепа – чрез интересно представяне на информацията, демонстрации, специализирани съвети, интерактивни занимания, взаимно споделяне и съвместни дейности.

Проектът е финансиран от Фондация „Лъчезар Цоцорков“.

Лого на Фондация „Лъчезар Цоцорков“

Проектът се изпълнява от:

Лого на Академия „Анди и Ая“ Лого на Института

Главните ни задачи са:

  • Да проучим и обобщим информация за глухите деца и тяхната социална среда за голям брой деца от цялата страна, за техните предизвикателства и проблеми;
  • Да съберем и компилираме разностранна информация относно глухотата от различни гледни точки с фокус върху социалната адаптация и социално-комуникативния тренинг за справяне с предизвикателствата: (а) разкази на глухи деца и техните семейства, (б) разкази на чуващи деца от тяхното обкръжение, (в) разкази на учители и други специалисти, (г) специализирани съвети и насоки от професионалисти;
  • Да направим колекция от образователни и информационни видеоматериали, интерактивни занимания и други материали, достъпни за чуващи и за глухи деца, предназначени за няколко различни възрастови групи с фокус върху социално-комуникативното въздействие, проблемите на комуникацията и социализацията в масова среда;
  • Да създадем модел за провеждане на социално-комуникативен тренинг и постепенно да разширяваме колекцията от материали за други увреждания, които оказват влияние върху комуникацията и езиковата компетентност – аутизъм, познавателни затруднения и други.

Тук ще споделяме постигнатите резултати от работата си по проекта.

Всички образователни ресурси ще бъдат публикувани и на нашата онлайн платформа ПОРИВ: Платформа за образователни ресурси, иновации и вдъхновение.

Резултат 1: МЕТОДИКА за провеждане на социално-комуникативен тренинг с фокус върху деца със слухови нарушения
(pdf).

Резултат 2: ПРИМЕРЕН ПЛАН за занятие по социално-комуникативен тренинг
(pdf).

Можете да следите и нашите новини и страницата ни във Фейсбук.

Категории: Проекти