Участваме като партньор на Института „Науки за глухите хора“ по проект, финансиран от Фондация „Америка за България“. Проектът започна през декември 2020 година ще се изпълнява в рамките на 12 месеца и има за цел да осигури индивидуален подход за адресиране на нуждите на учениците със слухови нарушения с оглед на онлайн ученето.

Страница на проекта

Категории: Проекти